Projektről

Projekt címe: „Klímariadó Bátaszéken” – Települési klímastratégia kidolgozása és szemléletformáló kampány”.
Azonosító száma KEHOP-1.2.1-18-2018-00222
Kedvezményezett BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megvalósításának kezdete: 2019.12.12.
Projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma 2022.05.25
Támogatás összege 8 902 250 Ft
Támogatás mértéke 100%

Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása

 

Projektleírás

 

Korunk legnagyobb kihívása az éghajlatváltozás: Mennyire leszünk képesek mérsékelni a kibocsátást és a hatásokat? Milyen mértékben tudunk alkalmazkodni az éghajlatváltozás jelentette hatásokhoz egyéni- és közösségi szinten? Már látni az olajkorszak végét!- Mennyire vagyunk felkészülve erre?

Sokan azt remélik, hogy ezekkel a problémákkal majd megküzd az állam, a szakértők, a nemzetközi szervezetek, a környezetvédők vagy a megfelelő jogi szabályozás, és biztosítják, hogy mi élhessünk úgy, ahogy eddig, vagy ha lehet, egy kicsit jobban. Csalódni fognak. Semmiféle törvény, szervezet, állam vagy civil szerveződés nem tudja megvédeni a Föld sérülékeny élő rendszereit helyettünk. Ne áltassuk magunkat, ezek a problémák nem tőlünk messze, egzotikus tájakon jelentkeznek, és nem mások – a növekvő népességű harmadik világbeli országok vagy a túl nagy lábon élő amerikai polgárok – tehetnek róla, hanem mi magunk. Mindennapi választásainkkal, ha autóba ülünk, amikor mehetnénk busszal vagy biciklivel is, ha agyoncsomagolt bóvlikat vásárolunk, ha égve hagyjuk feleslegesen a villanyt, kinyitva a vízcsapot. Amikor tétlenül nézzük, hogy kiirtják a közelünkben az erdőt, beépítik a zöldterületeket, Nekünk magunknak, egyéneknek, közösségeknek kell rádöbbennünk, hogy rajtunk is múlik, merre fordul a világ sorsa. Minél szélesebb körben tudatosítanunk kell, hogy dolgunk van a világgal, hogy kölcsönösen függünk egymástól a nagy földi rendszerrel. Változik az éghajlatunk! Változunk hát mi is, de gyorsan mert már egyetlen percnyi elpazarolható időnk sincs!

Bátaszék Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00222 által támogatott projektje a „Klímariadó Bátaszéken” – Települési klímastratégia kidolgozása és szemléletformáló kampány” kettős célt szolgál: Kialakítani a város hatékony klímastratégiáját, másrészt felkészíteni a lakosságot, az önkormányzatot, a különböző szervezeteket a klímaváltozásra, a kibocsátás és hatások mérséklésére, valamint a változásokhoz való alkalmazkodásra. A projekt keretében sokrétű, sok célcsoportot érintő ismeretterjesztő- és interaktív programot valósítunk meg a klímatudatosság erősítése érdekében a legkisebbektől a nagyszülőkig, klíma-vándorkiállítást alakítunk ki, gyakorlatias ismeretterjesztő kiadványt és honlapot készítünk.

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás már most jelentős feladatokat hárít az egész társadalomra, mindenki új és nagy kihívássokkal áll szemben, fel kell készülni a várható hatásokra, a problémák megoldására és a szükséges cselekvések megtételére, ezért is kiemelkedően szükséges ez a projekt.

A klímaváltozás nem egy tőlünk független, a távoli tájakon lezajló jövőbeli esemény! Hazánkban is drasztikus változásokra – egyre melegebb időjárás, aszály, árvíz, gyakori viharos szél – kell felkészülnünk már most és a következő évtizedekben. Sajnos a Kárpát-medence Európa egyik legsérülékenyebb területe az éghajlatváltozás káros hatásai szempontjából. A nyár egyre melegebb lesz, akár 37-42 Celsius-fokokra is lehet majd számítani, tovább csökken a csapadékos napok száma és az éves csapadékmennyiség, a kevés hűsítő eső pedig hirtelen, nagy mennyiségben és gyakran heves zivatarok kíséretében zúdul majd le. Az intenzív csapadékhullások során a víz nagyobb része nem tud beszivárogni a talajba, ami növeli az árvízveszélyt. Egyre több csapadékra lehet viszont számítani télen, de ez sem tudja majd ellensúlyozni a jelentős nyári csapadékcsökkenést. Erősebbekké válnak a szélviharok, nőnek a szélsebességértékek, s erre a téli időszakokban is számítani kell. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elengedhetetlenné vált. A klímaváltozás hatásait nem csak elszenvedni lehet, az esetleges hatások megismerésével, felkészüléssel, összefogással, a rendszerek rugalmasságának növelésével alkalmazkodhatunk a változásokhoz.

Hatékony „klímaválasz”(forrás: Energiaklub) – éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás a változásokhoz – csak közösen lehetséges, a társadalom minden csoportjának klímatudatos hozzáállása és aktív részvétele mellett. A „klímaválasz” egyik legfőbb szintje a települések, településcsoportok, akik a hasonló biogeográfiai környezeten túl hasonló szociális-társadalmi adottságokkal rendelkeznek, mely igen nagymértékben meghatározza lehetőségeiket és képességeiket.

A projekt két fő tevékenysége:

 

Rendezvények
Klíma-vándorkiállítás bemutatása intézményekben és rendezvény helyszíneken (10 helyszín/alkalom)
Klímaelőadások a lakosságnak, melyeket interaktív beszélgetés és a klíma-vándorkiállítás vezetett, interaktív megtekintése követ (2 db)
Klímaakció a település rendezvényein (2 alkalom)
Klíma-workshop önkormányzatok és intézményeik munkavállalói számára (2 db)
Klíma előadások önkormányzatok és intézményeik munkavállalói számára (2 db)
1. verseny: Rajzverseny óvodásoknak és alsó tagozatosoknak
2. verseny: Ötlet és fotópályázat általános iskolásoknak
3. verseny: Ötlet és fotópályázat középfokú oktatási intézmények diákjainak
A versenyekre beérkezett alkotások megtekintésének, nyilvánosságának biztosítása. A pályázatok anyagai az összes résztvevő intézményben kiállításra kerülnek. Záró rendezvény: Az első három helyezett stílusos díjban részesül minden kategóriában, mely az egyik érintett helyszínen a kiállítás megnyitásakor kerül átadásra az eredményhirdetéskor.
Közismereti anyag/kiadvány a klímastratégia alapján és terjesztése
Szakmai tanulmányút Szekszárdra, a modellértékű városi klíma projekt megismerésére
Vándorkiállítás és rendezvényeken klímatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára helyi/térségi rendezvényeken 2 db

 

Egyéb tevékenységek
Helyi klímastratégia kidolgozása
Kiadvány a helyi klímastratégiáról, a klímatudatos gondolkodás- és életmódról
Facebook kampány
Projekthonlap