Klímastratégia

Korunk legnagyobb kihívása az éghajlatváltozás és ezzel szoros összefüggésben a másik nagy kihívás a fosszilis energiahordozók végessége: „Már látni az olajkorszak végét!”

Mennyire leszünk képesek mérsékelni a kibocsátást és a hatásokat? Milyen mértékben tudunk alkalmazkodni az éghajlatváltozás jelentette hatásokhoz egyéni- és közösségi szinten?

Az éghajlatváltozás hatásait nem csak elszenvedni lehet, az esetleges hatások megismerésével, felkészüléssel, összefogással, a rendszerek rugalmasságának növelésével alkalmazkodhatunk a változásokhoz.

A helyi klímastratégiának három fő területe van:

 A helyi klímastratégia kialakításában szeretnénk aktívan bevonni a helyi közösségeket. Mindenkinek meg kell ismernie a helyi klímastratégiát, mert hatékony megvalósítása csak így lehetséges. Nagyon fontos annak tudatosítása, hogy a hatékony klímaválasz kialakításában egyaránt fontos szerepe, lehetősége és kötelezettsége van az egyénnek és a kisközösségeknek.

A készülő klímastratégia tervezetét elérhetővé fogjuk tenni véleményezésre a projekt honlapján. Addig is várjuk a javaslatokat, ötleteket az bataszekiklimaor@gmail.com e-mailcímre!